σκυτοβραχίων

σκυτοβραχίων
σκυτοβραχίων
with the leathern arm
masc nom/voc sg

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • σκυτοβραχίων — ονος, ὁ, ἡ, Α (σκωπτ. παρωνύμιο τού ιστορικού Διονύσου) αυτός που έχει δερμάτινο βραχίονα. [ΕΤΥΜΟΛ. < σκῦτος «δέρμα» + βραχίων (πρβλ. γαλιο βραχίων)] …   Dictionary of Greek

  • σκυτοβραχίονα — σκυτοβραχίων with the leathern arm masc acc sg …   Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες)

  • DIONYSIUS Mitylenaeus — poeta epicus, qui σκυτοβραχίων et σκυτεὺς vocatus est, praeter Bacchi et Minervae expeditionem, etiam Argonautica 6. libb. ad Parmenonem scripsit oratione solutâ. Diod. Sic. l. 2. Auctor quibusdam historiae Lydorum, quae Xantho attribuitur. Suid …   Hofmann J. Lexicon universale

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”